Основен > Усложнения

Бетахистин и Пикамилон

Проверка на съвместимостта на лекарствата Betagistin и Picamilon. Възможно ли е да пиете тези лекарства заедно и да ги комбинирате.

Не е открито взаимодействие.

Не е открито взаимодействие.

Проверката е извършена въз основа на справочници за лекарства: Vidal, Radar, Drugs.com, "Лекарства. Наръчник за лекари в 2 части", изд. Машковски М.Д. Идеята, групирането и селективният ръчен анализ на резултатите са извършени от кандидата на медицинските науки, терапевта Шкутко Павел Михайлович.

 • Бетахистин-Бетанорм
 • Бетагистин-Бетасерк
 • Бетахистин-Бетацентрин
 • Бетагистин-Вазосерк
 • Бетахистин-Вертран
 • Бетахистин-хидроксизин Canon
 • Бетахистин-Деноаз
 • Бетахистин-Микрозер
 • Betahistin-Westinorm-neo
 • Бетагистин-Ноосерк
 • Пикамилон-Аденоцин
 • Пикамилон-Аквацитрамон

2018-2020 Combomed.ru (Kombomed)

Всички комбинации, сравнения и друга информация, представени на сайта, са справочна информация, генерирана автоматично и не може да служи като достатъчна основа за вземане на решение за тактика на лечение и профилактика на заболяванията, както и за безопасността при използване на лекарствени комбинации. Необходима е консултация с лекар.

Не е намерено взаимодействие - означава, че лекарствата могат да се приемат заедно, или ефектите от съвместната употреба на лекарства в момента не са достатъчно проучени и е необходимо време и натрупани статистически данни, за да се определи тяхното взаимодействие. Необходима е консултация със специалист, за да се реши проблемът със съвместния прием на наркотици.

Взаимодейства с лекарството: *** - означава, че в базата данни на официалните справочници, използвани за създаване на услугата, е намерено взаимодействие, статистически записано от резултатите от изследванията и употребата, което може или да доведе до негативни последици за здравето на пациента, или да засили взаимен положителен ефект, което също изисква съвет от специалист за определяне на тактиката на по-нататъшното лечение.

Пример за клиничен случай на комбинирана терапия с бетахистин и пирацетам

Разглеждат се подходи за диагностика на несистемно и системно световъртеж. Даден е клиничен пример за успешно лечение на несистемно световъртеж при 54-годишен пациент, използващ комбинация от бетахистин дихидрохлорид и пирацетам..

Разгледани са подходи за диагностика на несистемни и системни световъртежи. Даден е клиничният пример за успешна терапия на несистемно световъртеж при пациент на 54 години с прилагането на комбинация от бетахистин дихидрохлорид също на Piracetam

В основата на диагнозата при пациенти със световъртеж е внимателно събрана анамнеза, при която се оказва какво пациентът разбира под световъртеж, какви са съпътстващите симптоми, какво провокира, усилва или, напротив, отслабва световъртежа [1-6]. На първия етап от изследването е необходимо да се установи кой от двата основни вида световъртеж изпитва пациентът: вестибуларен (системен или истински) или несистемен. Вестибуларният световъртеж се характеризира с усещането за движение (въртене, въртене, падане или люлеене) на собственото тяло или на околните предмети. Често се придружава от гадене, повръщане, дисбаланс и нистагъм. Вестибуларният световъртеж често е по-лош (или се появява) с промени в позицията на главата, бързи движения на главата. Всички останали видове замаяност се считат за несистемни [7]. Несистемното замайване се характеризира с дисбаланс от типа атаксия без акцент отстрани, усещане за „припадналост“, тежест в главата, придружено от замъглено възприемане на околния свят, нестабилна походка, загуба на ориентация в пространството [8, 9]. Като пример бих искал да покажа следната история на случая.

Пациентът Ж. И., на 54 години, дойде в клиниката с оплаквания от периодично внезапни пристъпи на несистемно световъртеж („въртене вътре в главата“). По правило продължителността на такива атаки не надвишава 10-15 минути. По време на пристъпите пациентът чувства дисбаланс под формата на нестабилност при ходене (ляво-дясно) и несигурност при ходене. Също така се притеснява от постоянните колебания на шума в ухото отдясно, загуба на слуха в дясното ухо Периодично отбелязва нестабилно кръвно налягане (BP), метеорологична зависимост. В продължение на 4-5 години периодично се появяват усещания за топлина, изпотяване, сърцебиене и повишена раздразнителност, което е свързано с горещи вълни. Има нарушение на съня, безпокойство, загуба на памет.

Известно е, че той страда от хипертония през последните 5-10 години. Периодично, в съответствие с препоръките на терапевти и кардиолози, той променя приеманите лекарства, но особено при появата на горещи вълни (през последните 4 години), кръвното налягане се променя периодично. Преди година, през горещ летен период, понякога започва да се появява шум в дясното ухо, което в началото се усещаше като леко звънене. След известно време звъненето стана постоянно с периоди на усилване и преход към бръмчене. По време на периоди на повишено кръвно налягане шумът се увеличава. Тогава тя започна да обръща внимание на увреждане на слуха в дясното ухо. След 2-3 месеца за първи път почувствах дисбаланс, когато напусках работа. След това започна да се повтаря периодично. Появи се краткотрайно замайване. Може би в началото те са възникнали на фона на обща умора или нервно напрежение. Наскоро обърнах внимание на дискомфорта под формата на нестабилност при каране на метрото, особено на ескалатора..

Беше проведено цялостно проучване. Пациентът е прегледан от невролог и отоневролог (оториноларинголог). Направени са допълнителни изследвания.

При провеждане на тонална прагова аудиометрия - записва се сенсоневрална загуба на слуха отдясно на II степен с преобладаваща загуба на слуха при високи честоти (низходящ тип крива) (фиг.).

Надпрагова аудиометрия: SISI тест: ляво ухо (AS) - 20%, дясно ухо (AD) - 80%, определяне на прага на дискомфорт при 1000 Hz: AS - 90 dB, AD - 80 dB. Диференциален праг на възприемане на интензивността на звука: AS - 1,0 dB, AD - 0,6 dB.

Заключение: според надпраговата аудиометрия е регистриран феноменът на ускоряване на увеличаването на силата на звука (FUNG).

Импедансно изследване. Тимпанограма тип А от двете страни. При теста на Тойнби (с гърло) слуховите тръби са добре проходими от двете страни. Ипсилатералните акустични рефлекси се записват вляво при всички изследвани честоти (500–4000 Hz) в рамките на нормалното (90 dB). Отдясно бяха записани ипсилатерални акустични рефлекси с честота от 500 и 1000 Hz с интензитет, съответно 105 и 110 dB. Не е регистриран на честоти 2000-4000 Hz.

Заключение. От двете страни не е открита патология в средното ухо. Увеличение на прага за записване на акустични рефлекси вдясно може да се дължи на кохлеарна и / или ретрокохлеарна патология..

Отоакустични емисии: Забавени евокирани отаакустични емисии (TEOAE) и честота на изкривяване на продукта Отоакустични емисии (PYOAE) са регистрирани на ILO 88/92 Otodinamic Ltd. (Великобритания).

AS-отговорът е получен на всички изследвани честоти по време на регистрацията на TEOAE и PIOAE. TEOAE имаше широк спектър от отговори, с щракване като стимул. Средната амплитуда на реакцията е 12,2 dB от нивото на звуковото налягане (SPL). Обикновено в тази възрастова група средната стойност е 13,2 ± 4,7 dB SPL. PIOAE е записан в нормални стойности на всички честоти.

AD - TEOAE се записва като дискретна реакция от нискочестотната област. Амплитудата беше 3 dB SPL. PIOAE е записан на няколко честоти, главно в нискочестотната зона, амплитудата на отговора е значително намалена.

Заключение: получените промени показват увреждане на сензорните структури на вътрешното ухо отдясно.

Вестибулометрично изследване (видео окулография). Изследването е проведено върху диагностични комплекси VISUAL EYES и VORTEQ (Micromedical Technologies) и воден отокалоризатор Hort Mann с помощта на вестибулометричен тест батерия. Използвана е видеонистагмографска регистрация на окуломоторни реакции..

 • спонтанен нистагъм (със и без фиксиране на погледа);
 • плавно визуално проследяване на стимул, движещ се в хоризонтална равнина съгласно синусоидална програма на три честоти (0,1, 0,2 и 0,4 Hz);
 • оптокинетична стимулация с движение на зрителния стимул в централното и пълно зрително поле в хоризонталната равнина с ъглова скорост 30 ° / s;
 • фиксирани визуални сакади под ъгъл на отклонение на очите в хоризонталната равнина с 10 градуса. и рандомизирани сакади, когато зрителният стимул се движи според случаен закон;
 • вестибуларен авторотационен тест с изследване на вестибуло-зрителния очен рефлекс (VVOR) по време на движения на главата в хоризонтална и вертикална равнина при честоти от 1 до 5 Hz;
 • Dix - позиционни тестове на Hallpike;
 • битермална (+30 градуса и +44 градуса) бинаурална отокалоризация на водата.

Регистриран: не е открит спонтанен нистагъм по време на фиксиране на погледа. Регистрира се латентен спонтанен нистагъм вляво от степен I, потиснат от фиксиране на погледа. При провеждане на тестове за плавно проследяване и сакади не е открита патология. Калоричен тест (калоричност на водата 30 градуса и 44 градуса) - асиметрията на предизвиканите отговори се определя с 26% поради десностранната лабиринтна хипорефлексия. Позиционен нистагъм и световъртеж не са регистрирани. По време на позиционни тестове, пациентът отбелязва наличието на ортостатичен замайване при изправяне от която и да е позиция, която не е придружена от появата на позиционен нистагъм.

Изследването е проведено на компютърен динамичен постурограф EquiTest (NeuroCom).

Програмата за тестване включва:

 • чувствителни организационни тестове;
 • моторни контролни тестове.

Тестовете на чувствителна организация включват стандартен набор от 6 теста, всеки от които се повтаря 3 пъти по време на проучването:

 1. Пациентът стои прав и гледа напред.
 2. Пациентът стои изправен, със затворени очи.
 3. Пациентът стои изправен, гледа напред, зрителната среда се движи.
 4. Пациентът стои прав, гледа напред, платформата се движи.
 5. Пациентът стои изправен, затворени очи, платформата се движи.
 6. Пациентът стои изправен, гледа напред, както платформата, така и визуалната среда се движат.

Тестовете за контрол на двигателя включват преместване на платформата напред-назад в хоризонтална равнина с различни ускорения от 9 повторения във всяка посока, както и тестове за адаптация, които включват движения на платформата във фронталната равнина с ъгъл от 8 градуса към всяка страна..

Тестове за чувствителна организация: По време на всички тестове пациентът реагира с нормални колебания в общия център на тежестта (GCG). Общият резултат е 80 точки, което е възрастовата норма. Обобщеният анализ на тестовете не разкрива дисфункция на сензорните системи, участващи в регулирането на баланса. GCT групирани правилно.

Тестове за контрол на двигателя: Забавена реакция на крака при движения на платформата. Оста на тежестта на симетрията обикновено се разпределя. Няма нарушения на адаптацията към въртенето на платформата във фронталната равнина.

Заключение: по време на проучването не са разкрити патологии от системите за поддържане на баланса..

Ядрено-магнитен резонанс (MR) на мозъка. Средната структура на мозъка не е изместена. Вентрикулите не са разширени, страничните вентрикули са симетрични. Базалните цистерни са диференцирани, байпасът не е променен. Изпъкналите жлебове не са разширени. Зони с патологични MR сигнали в мозъчния паренхим не са идентифицирани. Има малко огнища на съдов генезис в бялото вещество на мозъка. Не са открити области с интензивност на патологичния сигнал в мозъчния ствол и малкия мозък. Вътрешните слухови канали не са разширени, не са открити патологични образувания. Хипофизната жлеза не е увеличена, хомогенна структура. Областта на краниоспиналната връзка не се променя.

Дуплексно ултразвуково изследване на екстракраниалните части на съдовете на шията и главата: интимно-медийният комплекс на общите каротидни артерии е удебелен (до 2,0 mm). В областта на дясната субклавиална артерия се визуализира атеросклеротична плака, локална плоска, хомогенна, средна ехогенност, намаляваща лумена на артерията с 20-25%. В проксималната трета на общата каротидна артерия отдясно се визуализира атеросклеротична плака с размер 20 mm - локална, плоска, хетерогенна, с преобладаване на зони със средна ехогенност, с намаляване на лумена на артерията с 20–25%. Линейна скорост на систоличния кръвен поток в общите каротидни артерии: отляво - 92 cm / s, отдясно - 90 cm / s.

Линейна скорост на систоличния кръвен поток във вътрешните каротидни артерии: отляво - 76 cm / s, отдясно - 79 cm / s. Субклавиални артерии от двете страни без видими патологични промени. Притокът на кръв в двете субклавиални артерии е основен, непроменен. Диаметърът на гръбначните артерии в каналите на напречните израстъци на шийните прешлени: отляво - 3,9 мм, отдясно - 4,0 мм. Линейната скорост на кръвния поток през гръбначните артерии в каналите на напречните процеси на шийните прешлени: вляво - 38 cm / s, вдясно - 41 cm / s. Линейна скорост на кръвния поток във вътрешните югуларни вени: отляво - 22 cm / s, отдясно - 21 cm / s. Потокът на кръв в гръбначните вени в хоризонтално положение отляво - 10 cm / s, отдясно - 10 cm / s.

Извършен е клиничен и биохимичен кръвен тест (Таблици 1, 2) - разкрита е хиперхолестеролемия. Изследвания за наличие на специфични заболявания: сифилис, ХИВ, хепатит В и С. Резултатът е отрицателен.

Електрокардиограма: синусов ритъм. Нормалната позиция на EOS. Пулс 72 удара в минута.

Лечение: препоръчва се комплексно лечение, което включва комбинирана терапия, като се отчита наличието на съпътстващи и асоциирани заболявания, чиято основна насока е акцентът върху „съдовия“ фактор.

Комплексът включва: интравенозно приложение на пирацетам в доза 10 mg / kg телесно тегло във физиологичен разтвор дневно в продължение на 10 дни, последвано от 800 mg таблетки 3 пъти дневно в продължение на 1 месец, бетахистин дихидрохлорид 24 mg 2 пъти дневно, курс 1 месец. Мексидол 4 ml (200 mg) интрамускулно, дневно в продължение на 10 дни, след това 1 таблетка (125 mg) 3 пъти на ден, курс от 1 месец. Пациентката е била консултирана от кардиолог и гинеколог. Препоръчва се корекция на антихипертензивна терапия и заместителна терапия във връзка с климактеричен синдром..

На фона на курса на терапия (след 1,5 месеца) състоянието на пациента се подобрява. Замайването почти не пречи. Много рядко има краткосрочни епизоди на несигурност при ходене. Пациентката отбелязва, че е „свикнала“ с шума от ушите. Може би той е станал по-малък. Настъпиха незначителни промени в слуха - разбираемостта на речта леко се подобри. Тя отбелязва общо подобрение в състоянието си - по-често няма тежест в главата, паметта леко се е подобрила, раздразнителността е намаляла. Като цяло - отбелязва подобрение в качеството на живот.

Пациентът е използвал комбинирана терапия.

Представеният пациент е имал комбинация от редица заболявания, които в една или друга степен създават условия за влошаване на метаболизма в структурите на нервната система с преобладаване на "съдов" фактор. Комбинацията от нестабилно кръвно налягане, дислипидемия и ендокринни нарушения са най-вероятните причини за патология на вътрешното ухо, което се проявява в загуба на слуха, шум в ушите, световъртеж и нарушение на равновесието..

Използвана е комбинация от бетахистин дихидрохлорид и пирацетам. Пирацетам принадлежи към ноотропните лекарства. Има положителен ефект върху метаболитните процеси в мозъка: увеличава концентрацията на АТФ в мозъчната тъкан, усилва синтеза на РНК и фосфолипидите, стимулира гликолитичните процеси и подобрява използването на глюкозата. Той подобрява интегративната дейност на мозъка, насърчава консолидирането на паметта и улеснява процеса на обучение. Променя скоростта на разпространение на възбуждането в мозъка, подобрява микроциркулацията, като същевременно не упражнява съдоразширяващ ефект, потиска агрегацията на активираните тромбоцити. Има защитен ефект при мозъчно увреждане, причинено от хипоксия, интоксикация, електрошок; засилва алфа и бета активността, намалява делта активността на електроенцефалограмата, намалява тежестта на вестибуларния нистагъм. Подобрява връзките между полукълбите на мозъка и синаптичната проводимост в неокортикалните структури, повишава умствената работоспособност, подобрява мозъчния кръвоток. Ефектът се развива постепенно. Няма практически седативен и психостимулиращ ефект.

Бетахистин дихидрохлорид е аналог на хистамин. Има хистаминоподобен и съдоразширяващ ефект. Горкият агонист на Н1-хистаминови рецептори и доста мощен Н блокер3-хистаминови рецептори. Има 3 нива на действие: върху кохлеарния кръвен поток, върху централния вестибуларен апарат и върху периферния вестибуларен апарат. Действието на бетахистин включва: вазодилатация във вътрешното ухо, което се медиира чрез Н1- и Н3-хистаминови рецептори, които инхибират ефектите върху вестибуларните ядра, които се реализират директно чрез Н3-хистаминови рецептори, инхибиращи ефекти върху импулсната активност на ампуларните рецептори. Чрез директно действие на агонист върху Н1-хистаминови рецептори на съдовете на вътрешното ухо, разположени, по-специално, в stria vascularis и прекапиларните сфинктери на микроваскулатурата на посочената област, както и индиректно чрез ефекта върху H3-хистаминовите рецептори подобряват микроциркулацията и пропускливостта на капилярите, нормализират ендолимфното налягане в лабиринта и кохлеята и увеличават притока на кръв в базиларните артерии. Има подчертан централен ефект, като е антагонист на Н3-хистаминови рецептори на вестибуларните нервни ядра, а също така нормализира невроналното предаване в полисинаптичните неврони на вестибуларните ядра на нивото на мозъчния ствол. Косвено засягащо Н3-хистаминови рецептори, увеличава съдържанието на невротрансмитер серотонин в мозъчния ствол, което намалява активността на вестибуларните ядра. Помага за премахване на смущения както от вестибуларния, така и от кохлеарния апарат: намалява честотата и интензивността на световъртеж, намалява шума в ушите и подобрява слуха в случаи на загуба на слуха. Стимулира Н1-хистаминови рецептори, вместо да ги блокира, следователно не успокоява и не причинява сънливост.

В този случай успешната комбинация от тези лекарства с други, съставляващи сложното лечение, позволи да се постигне висока ефективност на терапията..

Литература

 1. Вайс Г. Световъртеж. В книгата: Неврология. Изд. М. Самуелс. М., 1997. С. 94–120.
 2. Парфенов В. А., Замерград М. В., Мелников О. А. Замайване: диагностика и лечение, често диагностични грешки. М.: МВР. 2009 г..
 3. Shtulman D. R. Замайване и нарушаване на равновесието. В книгата: Болести на нервната система. Изд. Н. Н. Яхно. М., 2005: 125–130.
 4. Бранд Т. Вертиго. Неговите многоцензорни синдроми. 2-ри изд. Лондон, 2000 г..
 5. Brandt T., Dieterich M. Световъртеж и световъртеж: чести оплаквания. Спрингър. 2004 г.
 6. Celebisoy N., Gokcay F., Sirin H., Bicak N. Мигренозен световъртеж: клинични, окулографски и постурографски находки // Cephalalgia. 2008. Том. 28. С. 72–77.
 7. Парфенов В. А. Диагностика и лечение на световъртеж // Лех. болен. нервен sist. 2009; 1: 3-8.
 8. Благовещенская Н. С. Оневрологични симптоми и синдроми. М.: Медицина, 1990, 190 с..
 9. Brandt T., Dieterich M., Shtrupp M. Dizziness (преведено от английски). Редактор на преводи М. В. Замерград. М.: „Практика“, 2009, стр. 18-23, 80-120, 140-142.

О. А. Мелников, кандидат на медицинските науки

"Център за световъртеж и нарушения на равновесието" ANO "GUTA-Clinic", Москва

Какво лекарство за VSD помага най-добре

Вегето-съдовата дистония се характеризира с наличие на панически атаки, силен страх от смърт и мании. Има огромен брой лекарства, които помагат да се справите с това състояние, но подходящо лекарство за VSD се предписва от лекар индивидуално..

Наркотични групи

Няма идеално лекарство, което да ви помогне да се отървете както от симптоматиката, така и от причината за това състояние. Всички лекарства за вегетативно-съдова дистония са условно разделени на следните групи:

 1. Успокоителни.
 2. Вазодилататорни лекарства.
 3. Антидепресанти за VSD.
 4. Транквиланти за VSD.

Възможно е да се отговори на въпроса как да се лекува патологията само след изследване и установяване на основната причина. В някои случаи акцентът е върху използването на антидепресанти, в други на пациента се предписват ноотропи за VSD.

Невъзможно е да „диагностицирате“ проблема сами и неконтролируемо да пиете мощни лекарства. В противен случай вегетативно-съдовата дистония ще бъде още по-тежка.

Използването на успокоителни

На пациента се предписват следните успокоителни за VSD:

 1. Новопасит
 2. Motherwort
 3. Персен
 4. Седафитон
 5. Дормиплант
 6. Валериан
 7. Хербион
 8. Кардиплант
 9. Зеленина капки
 10. Натриев бромид
 11. Антоницин
 12. Корвалол
 13. Бромкамфор
 14. Валидол

Също така, за лечение на вегетативно-съдова дистония при жени и мъже се предписват успокоителни лекарства с екстракт от байкалска черепа, астрагал и див розмарин.

Понякога дистонията се лекува с мощни лекарства, които комбинират барбитурати с билкови съставки. Предписвайте лекарства като Corvalol, Barboval, Valocordin.

Използването на вазодилататори

Следните вазодилататорни лекарства се предписват при вегетативно-съдова дистония:

 1. Винпоцетин.
 2. Аспаркам.
 3. Панангин.
 4. Алфа блокери.
 5. Симпатолитици.

Най-добрият алфа блокер е Атенолол.

Употреба на антидепресанти

На пациента се предписват такива лекарства за вегето-съдова дистония, като:

 1. Sertarlin.
 2. Коаксил.
 3. Пароксетин.
 4. Сиднофен.
 5. Амитриптилин.

Тези лекарства за VSD помагат в борбата с депресивните и субдепресивните прояви..

Приложение на ноотропи

За лечение на вегетативно-съдова дистония можете да използвате лекарства като:

 1. Пантогам
 2. Ноофен
 3. Луцетам
 4. Пирацетам
 5. Глицин

Такива хапчета за вегетативно-съдова дистония помагат за възстановяване на вниманието, подобряване на паметта, концентрацията. С тяхна помощ можете да се справите с такова неприятно състояние като замаяност с VSD, както и със слабост и умора. Аспиринът ще ви помогне да се справите с леко замайване. Бетагистин също се предписва

Нормализиране на кръвообращението

Такива таблетки се предписват при вегетативна дистония, като:

 1. Пентоксифилин.
 2. Оксибрална.
 3. Stugeron.
 4. Кавинтон.

Тези лекарства се предписват за подобряване на кръвообращението в мозъка. Те са предназначени да се справят с главоболието. Това са много ефективни средства за лечение на VSD. Те се използват едновременно с основните методи за лечение на патология. Аспиринът ще ви помогне да премахнете леко главоболие.

Лечението на вегетативно-съдова дистония при жените включва прием на лекарство като Виноксин. Има благоприятен ефект върху съдовите стени и облекчава главоболието..

Нормализиране на кръвното налягане

При повишено кръвно налягане вегетативната дистония включва прием на лекарства като Anaprilin и Metoprolol. Когато налягането падне, препоръчителният прием на Mezaton, розова родиола. Предписвайте приема както на инфузии, така и на капки.

За облекчаване на болката в гърдите, Mildronate се предписва за VSD. Рибоксинът също работи добре.

Използването на укрепващи агенти

Понякога лекуващият лекар трябва да предпише следните лекарства за VSD:

 1. Пропранол.
 2. Анаприлин
 3. Мексидол
 4. Рибоксин.
 5. Актовегин.

По принцип предписаните лекарства са бета-блокери. Също така, лекарят, който е посочил симптомите и лечението, може да предпише приема на адаптогени..

Бета-блокерите работят добре с ензимите. В същото време се предписват витамини за VSD.

Какво да взема? Лекарите препоръчват лечение на вегетативно-съдова дистония у дома с витамини В и С.

Използването на хапчета за сън

Успокояващите лекарства помагат за лечение на нарушения на съня с VSD. Ако се появят признаци на безсъние при възрастни, тогава им се препоръчва да пият:

 1. Дормикум.
 2. Донормил.
 3. Золпидем.

Ако пациентът има лека степен на нарушение на съня, тогава му се предписват капки "Barboval".

Това са доста добри лекарства с мощен седативен ефект. Но с някои предписани лекарства трябва да бъдете внимателни. Те принадлежат към транквиланти и антипсихотици. Невъзможно е да ги приемате с VSD дълго време.

Приемане на фитопрепарати

Какви лекарства за лечение на VSD, когато патологията е в начален етап? Много хора са излекувани с билки, които имат мощни седативни ефекти. Най-често те се предписват за лечение на вегетативно-съдова дистония при бременни жени..

При VSD се предписват следните лекарства:

 • тинктура от божур;
 • мащерка;
 • Мелиса;
 • глог;
 • женшен;
 • тинктура от майчинство.

Персен помага много при дистония. Може да се комбинира с лекарства като Negrustin, Novopassit.

Хомеопатични лекарства

Хомеопатията с VSD помага да се отървете от основната причина за патологията. Когато взема подходящото решение, лекуващият лекар се задължава да вземе предвид възможността за коригиране на последиците при възрастни. В редки случаи хомеопатията с VSD допринася за появата на странични ефекти. Най-добрите хомеопатични лекарства са:

 • Neurokhel;
 • Тиква;
 • Кардио Гран.

Използването на витамини

Какви витамини помагат при IRR най-добре? Отговорът на този въпрос зависи от това какъв тип вегетативна дистония се развива. Като цяло лекуващите лекари различават смесени, хипотонични и хипертонични видове на това заболяване..

Витамините Е и А помагат много от VSD. Те се пият както преди, така и след хранене. За най-добър ефект се комбинират витаминната терапия и хомеопатията.

Ако човек с VSD също има тахикардия, тогава му се предписват лекарства, които съдържат калий. Много лекари вярват, че витамините са най-доброто, което биха могли да измислят от VSD. Те успокояват добре, имат благоприятен ефект върху кръвоносните съдове. Те често се предписват за лечение на VSD, когато настъпи бременност..

Може да се предписват витаминни инжекции. Обикновено се предписва Kombilipen. Това е нов вътрешен генерик, аналог на Milgamma.

Също така, на пациента се предписват следните витамини за VSD:

 1. Нерорубин.
 2. Невровитан.
 3. Невробекс.

Приемът на предписани витамини с VSD е необходим за общото здравословно състояние на организма.

Характеристики на лекарствата

Приемът на лекарства зависи от това колко трудно е VSD. Взема се предвид и кои симптоми най-често се оплаква човекът..

Адаптол

Понякога транквиланти се предписват за лечение на вегетативно-съдова дистония при мъже и жени. Според някои лекари Adaptol е най-доброто лекарство от тази група..

Употребата му повишава нивата на серотонин в мозъчните тъкани. Адаптол с VSD има благоприятен ефект върху централната нервна система. В този случай периферните части не са засегнати. Ефектът му е почти същият като този на антидепресантите..

Това лекарство за VSD има специфичен вкус. Инструкциите за употреба казват, че трябва да бъдете внимателни, когато го комбинирате с онези лекарства, които дават успокоителни и психотропни ефекти. Не можете да пиете тези таблетки едновременно с алкохолни напитки..

Най-добре е да пиете това лекарство, което помага при VSD в началния етап на патологията. При обостряне помага слабо.

Актовегин

Това лекарство за вегетативна дистония съчетава мастни киселини с минерали. Има мощен антиоксидантен ефект, помага за спиране на метаболитни аномалии във функционирането на мозъка. Не позволява развитието на съдова патология.

За лечение на тази патология се предписват инжекции. Те се поставят в мускула.

Андипал

За да се засили хипотензивният ефект на бета-блокерите и бавните блокери на калциевите канали, на пациента може да се предпише Andipal.

За възрастни лекарството се прилага през устата. Максимално допустимата доза е 1 таблетка, два или три пъти / 24 часа.Продължителността на терапевтичния курс е 15-20 дни.

Не се препоръчва приема на Andipal на лица, страдащи от декомпенсирана хронична сърдечна недостатъчност. В случай на предозиране се появяват странични ефекти като сънливост и намаляване на скоростта на психомоторните реакции..

Амитриптилин

Един от най-мощните трициклични антидепресанти е Амитриптилин. Това лекарство трябва да се приема само по лекарско предписание. Амитриптилин с VSD помага за намаляване на тревожността. Също така, това лекарство има добър ефект върху общото състояние..

Аскорутин

Когато в организма липсват витамини С или Р, се предписва аскорутин. Укрепва имунната система и облекчава риска от унищожаване на аскорбинова киселина.

Както е посочено в инструкциите за употреба, Ascorutin се приема през устата. За лечение на основните симптоми на VSD не се предписва.

Аскорутинът има благоприятен ефект върху състоянието на мозъчните съдове при VSD. Не се предписва по време на бременност. Понякога Ascorutin допринася за появата на главоболие.

Андипал

Ако кръвното налягане се повиши на фона на VSD, тогава най-доброто средство за лечение на VSD е Andipal. Употребата на това лекарство е особено ефективна при артериална хипертония в етап 1. При високо кръвно налягане Andipal има лек седативен и хипотензивен ефект. Съдържа папаверин и дибазол. Те са не само симптоматични.

При повишено кръвно налягане Andipal не се приема от време на време, а систематично. Тези хапчета с VSD спомагат за възстановяването на тонуса на стените на кръвоносните съдове и спират риска от развитие на хипертония.

За деца под 14 години Andipal е противопоказан. Те препоръчаха неговите аналози - папазол и дротаверин.

Афобазол

Какво да предприемете, за да предотвратите тревожността, която често се появява при вегетативно разстройство? Според прегледите, най-доброто лекарство е Afobazol.

Той засилва анти-тревожния ефект на Диазепам.

Afobazole с VSD дава ефект за около 21-30 дни. Не се препоръчва за деца и бременни жени.

Betaserc

Един от ефективните аналози на хистамина е Betaserc. Той действа върху H1-H2 рецепторите на вътрешното ухо и вестибуларните ядра на централната нервна система.

Betaserc помага при VSD главоболие. Друга индикация е вестибуларният световъртеж. Betaserc помага за подобряване на микроциркулацията и пропускливостта на капилярите.

Както е посочено в инструкциите за употреба, това лекарство се приема преди хранене. Betaserc не се препоръчва за лица с чувствителност към неговите компоненти..

Бисопролол

Понякога лечението на VSD включва използването на бета-блокери. Такова лекарство е Бисопролол. Действието му се основава на блокиране на някои рецептори, които се намират в сърцето. Приемът на това лекарство с VSD допринася за факта, че прекомерната стимулация на сърцето спира. Това води до намаляване на кръвното налягане..

Бисопролол се предписва за:

 1. Ангина пекторис.
 2. Аритмии.
 3. Сърдечна недостатъчност.

Бисопролол помага за подобряване на електрическата стабилност на миокарда. Това дава антиаритмичен ефект. Ако вегетативно-съдовата дистония се комбинира със сърдечна недостатъчност, това лекарство може да се приема само със стабилен стадий на патология.

Както се казва в инструкцията, бисопролол е противопоказан при лица с брадикардия..

Използването на вазодилататори

За подобряване на притока на кръв се използват вазодилататори за VSD. На този фон метаболитните процеси се увеличават в мозъчните тъкани..

Какво да взема за мозъчните съдове? Лекарства като никотинова киселина и еуфилин премахват спазмите при възрастни..

Лечението с вазодилататори включва приемане на:

 • Нигексина;
 • Нико Тината;
 • Ксантинол;
 • Никошпана.

Васорбал

Пропускливостта на съдовата стена елиминира Vasobral с VSD. Също така, използването му помага за намаляване на агрегацията на еритроцитите и тромбоцитите.

В мозъка се подобрява кръвообращението, метаболитните процеси се засилват. Повишава се психофизическото представяне. Активират се кардиомоторният и дихателният центрове.

Инструкциите за употреба посочват, че това лекарство не може да се комбинира с алкохол. В противен случай, освен всички симптоми, човекът ще получи и силно главоболие..

Можете да приемате аналози на това лекарство - Vinpoten, Telektol, Gitnos.

Westinorm

Често на пациента се предписват такива лекарства за вегетативно-съдова дистония, които помагат за подобряване на микроциркулацията. Westinorm е такова лекарство..

Приемът му облекчава състоянията, при които се появява силно замайване. Westinorm се приема след хранене или с храна. Целостта на таблетката не трябва да бъде нарушена. Не трябва да пиете Westinorm дълго време. Дозировката се определя от лекаря индивидуално.

Westinorm не се препоръчва по време на бременност и кърмене.

Валосердин

Valoserdin ще помогне да се излекува вегетативно-съдова дистония при възрастни, придружена от леко безсъние. Това е комбинирано лекарство. Има седативен и хипнотичен ефект.

Валосердин намалява възбуждането на централната нервна система. Сънят идва бързо, човекът спи добре и спокойно.

Не можете да комбинирате Valoserdin с алкохолни напитки. Алкохолът засилва ефекта си и може да увеличи токсичността.

Валосердин се приема през устата, преди хранене. Преди това лекарство за VSD трябва да се разтвори в 30-50 ml. вода.

Валидол

От вегетативно-съдова дистония, придружена от учестен пулс и повишена възбудимост, Validol помага много. Това лекарство има лек седативен ефект и помага за нормализиране на съня..

Валидол помага и за облекчаване на главоболието при вегетативно-съдова дистония. Препоръчва се също да приемате това лекарство за тези, които страдат от чувствителност към силни звуци. Това е доста безопасно лекарство, което дори децата могат да пият. Но с тези хапчета не трябва да се злоупотребява..

Ако има силни болки в сърцето, тогава Validol трябва да се замени с Valocordin или Corvalol капки. За облекчаване на дискомфорта е достатъчно да вземете 20-30 капки.

Грандаксин

Когато пациентът се оплаква от конвулсии, му се предписва грандаксин за VSD. Това лекарство принадлежи към мускулните релаксанти..

Грандаксин е лек транквилизатор. Употребата му помага за облекчаване на симптомите на отнемане и нормализиране на съня. Грандаксин от VSD често се предписва на подозрителни хора, страдащи от мании.

Лекарството се приема систематично. Ефектът на Grandaxin дава около 1,5 седмици по-късно.

Лекарството се комбинира добре с хормонално лечение. Ако терапевтичният режим е избран правилно, тогава Grandaxin не причинява странични ефекти. Предозирането може да причини гърчове или мускулни спазми.

Понякога Грандаксин причинява алергии. В някои случаи използването му допринася за депресията на дихателния център.

Гинко билоба

Когато предписва лекарства за VSD, лекарят може да препоръча приема на Гинко Билоба. Това е естествено лекарство, което има благоприятен ефект върху мозъчните съдове. Употребата на Гинко Билоба помага за подобряване на притока на кръв, подобрява умствената дейност.

Притежавайки мощен антиоксидантен ефект, лекарството помага за нормализиране на процеса на мозъчното кръвообращение.

Гинко Билоба е много ефективно лекарство. Той също има следните свойства:

 1. Успокоително.
 2. Диуретик.
 3. Невропротективни.
 4. Деконгестант.
 5. Антитромбоцитни.
 6. Антиисхемичен.

Това лекарство не се препоръчва за лица с индивидуална непоносимост. Препоръчва им се да пият такива аналози на лекарства като Stimol и Tanakan..

Дарсънвал

Има чудесна алтернатива на лекарствената терапия. Ако заболяването е относително лесно, на пациента се предписва дарсонвализация. Може да се комбинира с електрофореза и вани с натриев хлорид. Той освобождава пациента от спазмолитични прояви..

Дарсонвал има благоприятен ефект върху състоянието на организма като цяло. Процедурата може да се извърши както в клиника, така и у дома. Използването на Darsonval спомага за подобряване на кръвообращението. Под негово влияние се наблюдава оксигенация на тъканите.

За лица, страдащи от VSD, Darsonval често се предписва при безсъние.

Золофт

Ако патологията е придружена от болезнени пристъпи на паника и тревожност, тогава лекарят, предписвайки лекарства за VSD, препоръчва да се обърне внимание на Zoloft.

Това лекарство е мощен антидепресант. Трябва да вземете Zoloft в рамките на шест месеца. Лекарството не причинява пристрастяване. Zoloft не се препоръчва за жени, носещи плодове. Не приемайте това лекарство едновременно с МАО инхибитори.

Zoloft е доста скъп. Вместо това могат да се използват аналози. Най-добрият от тях е Стимулотон..

Кавинтон

Лекарствата, предписани за VSD, трябва да помогнат за подобряване на мозъчното кръвообращение. Това лекарство е Cavinton. Той облекчава негативните симптоми, има благоприятен ефект върху състоянието на малките съдове и насърчава усвояването на глюкозата.

 • функционирането на централната нервна система;
 • Умствено състояние;
 • състояние на съдовите клетки;
 • координация на движенията.

Cavinton се предписва както като хапчета, така и като инжекции. Във втория случай продължителността на терапевтичния курс е 14 дни..

Как да приемате лекарството? Възрастен се нуждае от 8-10 mg / kg / 24 часа.Препоръчителната дневна доза е 1-2 таблетки, три пъти / 24 часа..

Кортексин

За да може човек, страдащ от VSD, да съществува нормално, му е назначен Cortexin. Това лекарство има следните ефекти:

 1. Специфично за тъканите.
 2. Ноотропен.
 3. Антиоксидант.
 4. Невропротективни.

Кортексинът помага за подобряване на метаболизма на невроните в нервната система. На този фон работата на мозъчната кора се подобрява. Помагайки за подобряване на висшите функции на мозъка, Cortexin има благоприятен ефект върху паметта.

Също така, употребата на лекарството помага да се намалят страничните ефекти на други психотропни лекарства.

Кортексин се използва само интрамускулно. Максимална дневна доза - 10 mg / 24 h.

Клоназепам

Предписвайки успокоителни, лекарят може да предпише клоназепам на пациента. Това лекарство има мощен мускулен релаксант и хипнотичен ефект. Има и седативен ефект..

Клоназепам обикновено се предписва по време на лечението на психомоторни кризи. В този случай се приема като хапче за сън..

Конкор

Също така, пациентът може да бъде назначен за Concor с VSD. Това е най-мощният бета-блокер. Употребата му помага за намаляване на сърдечната честота. Също така намалява нуждата от кислород на сърдечния мускул..

Заедно с приетите хапчета Concor, в никакъв случай не трябва да пиете алкохол. Това може да провокира появата на ново обостряне на VSD. Позволено е да се вземат аналози на лекарството - Aritel, Biprol, Tirez.

Милгама

Милгама има благоприятен ефект върху състоянието на пациента с VSD. Често, отговаряйки на въпроса как да се лекува тази патология, лекарят я предписва.

Това лекарство помага за подобряване на притока на кръв в мозъчните съдове. Милгама също има благоприятен ефект върху функционирането на мозъка..

Magneb6 и Magnesium b6

Какви лекарства са най-добри за регулиране на нервната и мускулната системи? Обикновено на пациента се назначава Магнезий b6 или Magne b6. Тези лекарства не се различават. Единствената разлика е, че Magnesium b6 е чуждо лекарство, а Magne b6 е вътрешно лекарство..

Няма преки индикации за VSD. Но лекарите предписват лекарства за недостиг на магнезий в организма. Магнезият b6 и Magne b6 помагат за нормализиране на съня, спиране на мускулните спазми и премахване на раздразнителността.

Магнезият се предлага под формата на таблетки или разтвор, който е опакован в ампули. Съдържа и витамин В6. Когато се комбинират, те взаимно подобряват биологичната активност. Колко време да приемате Магнезий, Вашият лекар ще Ви каже. Обикновено магнезият се приема в 1-2 раздела. два пъти до три пъти / 24 часа.Магнезият се използва средно за 1-3 месеца.

Използване на миотропни спазмолитици

За да се намали високото кръвно налягане, на пациента се предписват миотропни спазмолитици. Те работят по такъв начин, че да се облекчат както висцералната, така и коремната болка..

Те включват лекарства със спазмолитично и съдоразширяващо действие. По-често на пациента се предписва използването на:

 • Бендазол;
 • Папаверин;
 • Миноксидил.

Поради съдоразширяващия ефект, тези лекарства обикновено се предписват при диагностициране на хипертоничен тип VSD.

Микодалм

Едно от най-ефективните и безопасни лекарства е Mydocalm. Обикновено се предписва при болка..

Mydocalm помага за намаляване на стреса и има индиректен аналгетичен ефект. Той също така разширява кръвоносните съдове и подобрява кръвообращението и лимфната циркулация..

Mydocalm има доста бърз ефект. Лекарството се понася добре. Не се препоръчва да се пие Mydocalm с миастения гравис и свръхчувствителност към компонентите на това лекарство.

Милдронат

При някои хора отделни симптоми на VSD са излекувани с лекарство като Милдронат. Използването на това лекарство помага за нормализиране на сърдечната честота. Има благоприятен ефект върху тонуса на капилярите и мозъчните съдове. Устойчивостта на организма към стрес се увеличава.

Милдронат също съпътства подобряването на интелектуалните способности на пациента..

Максималната дневна доза е 250 mg, до 4 r. / 24 часа. Ако здравето на пациента го изисква, тогава Mildronate се прилага интравенозно, 1 r. / 24 часа. Общо Mildronate се нуждае от 14 дни..

Милдронатът има не по-малко ефективни аналози - Meldonium-Eskom и Meldonium dihydrate.

Магнезия

Магнезият е един от най-ефективните антиконвулсанти. Често се предписва като успокоително за VSD.

Лекарството се прилага интравенозно или интрамускулно. Може да се използва и като антиаритмично лекарство.

Мексиприм

Когато назовавате най-добрите антиоксидантни лекарства, не трябва да забравяте и за Мексиприм. Предписва се както за VSD, така и на фона на тревожни разстройства..

Лекарството се приема през устата. Продължителността на терапевтичния курс и дозировката се определят от това колко чувствителен е пациентът към това лекарство..

Първо, Meksiprim се приема по 250-500 mg. Максимално допустимата доза е 800 mg. Разпределя се в рамките на 2-3 приема / 24 часа.

На фона на VSD, Mexiprim се приема в рамките на 14-45 дни. Курсовата терапия се завършва постепенно. Дозировката се намалява в рамките на 48-72 часа.

Мексиприм не се предписва по време на бременност.

Ноотропил

Едно от най-ефективните ноотропни лекарства е Ноотропил. Помага за подобряване на мозъчната циркулация. За възрастни Nootropil се предписва при 30/160 mg / kg / 24 часа.Дозировката е разделена на 2-4 приема. Продължителността на терапевтичния курс е 1,5-2 месеца.

Също така, Nootropil може да се приема в начална доза от 10 g / 24 ч. Ако пациентът е в много тежко състояние, тогава дневната доза е 12 g.

Ако човек страда от безсъние, тогава Nootropil се приема не вечер, а през деня..

Използване на антипсихотици

За да се намали реакцията на пациента към стимули, му се предписват антипсихотици. Те имат антипсихотичен и вегетотропен ефект. На деца, страдащи от VSD, се предписват щадящи лекарства:

 1. Терален.
 2. Sonapax.
 3. Френолон.

Те се предписват на фона на неефективни транквиланти..

Ноопепт

Друго ефективно ноотропно лекарство е Ноопепт. Приема се през устата след хранене. Началната дневна доза е 20 mg / 24 ч. Разделя се на два приема. За да подобрите състоянието си, приемайте Ноопепт след събуждане и преди да заспите.

Ако терапевтичният ефект не е постигнат, дозата се увеличава до 30 mg / 24 ч. Разделя се на три приема.

Не можете да пиете Ноопепт след 18:00. Продължителността на терапевтичния курс е 45-90 дни. Ноопепт се назначава отново само след 30 дни.

Пикамилон

Когато предписват успокоителни, лекарите често предписват Picamilon. Това е ноотропно лекарство, което насърчава разширяването на мозъчните съдове. Пикамилон се свързва с появата на психостимулиращи и успокояващи ефекти.

Лекарството може да се предписва при депресивни състояния. Трябва да приемате Picamilon 2-3 рубли / 24 часа, по 40-200 mg всеки.

Не се предписва лекарство за бъбречна недостатъчност. Средно Picamilon се приема за 30-90 дни.

Пантогам

За да се намалят състоянията, подобни на невроза, на пациента се предписва Pantogam. Помага да се отървете от:

 • депресивни прояви;
 • страхове;
 • тревожност;
 • агресивност;
 • раздразнителност.

Пантогам се приема през устата, 0,5-1 g / 24 часа.Продължителността на терапевтичния курс е 30-100 дни. Не се препоръчва да приемате други успокоителни едновременно..

Папазол

Женските VSD често включват използването на такъв мощен агент като Папазол. Това лекарство помага за намаляване на общото съдово интраартериално съпротивление. В резултат на това кръвното налягане се нормализира.

„Видях Папазол и нямаше панически атаки. Щом приемът спря, те подновиха! " - казват много жени. Трябва да приемате Папазол толкова, колкото Ви е казал лекарят. Максималната доза за възрастни е 1-2 раздела. два пъти-три пъти / 24 часа.

Папазол не се предписва по време на бременност.

Панангин

Панангинът е едно от най-ефективните лекарства за попълване на липсата на калий и магнезий. Трябва да го приемате по 1-2 таблетки, три пъти / 24 часа.Максимално допустимата доза за възрастни е 3 таблетки, три пъти / 24 часа..

Трябва да пиете Panangin след хранене. В противен случай киселинната среда на стомашното съдържание ще намали ефективността на лекарството. На въпрос за аналози, много хора, страдащи от VSD, отговарят: "Аз пия Asparkam".

Стресам

Предписвайки успокоителни лекарства, лекарят може да препоръча Stresam на пациента. Използва се за облекчаване на психосоматичните прояви на тревожност..

Strezam се назначава вътрешно. Дозировката зависи от това как се чувства пациентът. Обикновено Strezam се предписва 1 капсула / 3 r. / 24 часа. Продължителността на терапевтичния курс варира от 1 до 1,5 месеца.

Пийте Стрезам с малко вода.

Stugeron

Това е блокер на калциеви тубули. Засяга мозъчните съдове. Stugeron се приема през устата, след хранене.

Дозировка при нарушения на мозъчната циркулация - 1-2 таблетки / 24 часа.При вестибуларни нарушения - 1 таб. 3 г. / 24 часа.

Спазмалгон

Спазмалгон се използва при главоболие. Обикновено се възлага на жени. Необходимо е да пиете лекарството стриктно след хранене. Максимално допустимата доза е 1-2 таблетки два пъти или три пъти дневно.

Това е ефективно средство за защита. „Изпих 2 парчета и стана по-лесно“, казват жените. Ако е необходимо, дозата може да бъде увеличена до 6 таблетки / 24 часа.Продължителността на терапевтичния курс е 5 дни..

Това лекарство може да замести Цитрамон.

Тенотен

В отговор на въпроса как се комбинират VSD и хомеопатията, лекарят може да предпише Тенотен на пациента. Това лекарство помага да се увеличи устойчивостта на тялото на пациента към стресови ситуации. С негова помощ се появяват такива неприятни симптоми като:

 • тревожност;
 • страх;
 • PA.

Също така Тенотен помага за стабилизиране на психичното състояние. Пристъпите на замаяност постепенно спират. Ако е необходимо, тогава Тенотен нормализира доставката на кислород. Синтезът на норадреналин също се подрежда.

Тенотен не се предписва по време на бременност и преминаване на периода на лактация. Ефектът му се проявява след 60-120 минути след прием.

Троксевазин

Ако е необходимо, за нормализиране на венозната циркулация, на пациента се предписва Троксевазин. Той е мощен ангиопротектор. Приема се вътрешно, с храна. Капсулите се поглъщат напълно.

Началната доза е 1 капсула три пъти / 24 часа.Развитието на ефекта се наблюдава в рамките на 14 дни. След това дозата се намалява до 600 mg / 24 ч. Ако терапевтичният курс е спрян, ефектът продължава 1 месец. Средната продължителност на лечението е 20-30 дни.

Тералиген

Един от най-ефективните антипсихотици е Teraligen. Предписва се при безсъние. Лекарството се приема през устата, като дневната доза се разделя на 3-4 приема. Лекарството влиза в сила след 15-30 минути. Неговият ефект се наблюдава за около 8 часа.

Максималната доза варира от 5 до 10 mg / 24 ч. Ако пациентът е диагностициран с психотични състояния, тогава Teraligen с VSD се приема на 200-400 mg / 24 h.

Феназепам

Предписвайки успокоителни, лекарят може да предпише феназепам на пациента. Този мощен транквилизатор е предписан за:

 1. Невротични състояния.
 2. Психопатични състояния.
 3. Автономни нарушения.

Феназепам има поразителен седативен ефект. Приема се и като антиконвулсант. Но най-често Феназепам се предписва като хапче за сън..

Не се препоръчва за деца под 18 години. В някои случаи феназепам причинява странични ефекти. Обривът и сърбежът са най-чести.

Феназепам и алкохол са несъвместими.

Вземете феназепам при безсъние около половин час преди да изгасне светлината. Максималната доза е 0,5 mg.

При невротични състояния началната доза варира от 0,5 до 1 mg. два пъти / 24 часа.На 2-4 дни се увеличава до 4-6 mg / 24 часа.

Фенибут

Отговаряйки на въпроса как се комбинират антидепресанти и VSD, лекарят може да предпише Fenisbut.

Уникалният състав на това лекарство помага за облекчаване на безпокойството. Ефективността на работата, свързана с упражняването на интелектуални способности, не намалява.

Предписано за VSD Phenibut:

 • премахва безсънието;
 • облекчава главоболието;
 • намалява чувството на тежест в главата;
 • насърчава появата на емоционална стабилност;
 • намалява раздразнителността.

Фенибут с VSD се приема след хранене. Максималната доза за възрастен е 1-3 раздела. три пъти / 24 часа.

Флуоксетин

Един от най-мощните антидепресанти е Флуоксетин. Това лекарство е класифицирано като селективен инхибитор. Предписва се при лека депресия.

Първоначално Флуоксетин се предписва на 20 mg / 24 часа.Трябва да пиете лекарството само до 15:00. С течение на времето Флуоксетин се приема при 40-60 mg / 24 часа.В този случай дозировката се разделя на 2-3 приема.

При необходимост дозата се увеличава до 80 mg / 24 ч. Разделя се на 3 приема.

Купувайте Флуоксетин само по лекарско предписание.

Фенотропил

Едно от най-добрите ноотропни лекарства е Фенотропил. За лица, страдащи от VSD, се предписва при депресивни състояния с лека или умерена тежест.

Фенотропил се приема през устата, веднага след хранене. Средната единична доза за възрастни варира от 100 до 200 mg.

Средната 24-часова доза варира от 200 до 300 mg. Ако е необходимо, Phenotropil се приема при 750 mg / 24 часа.Дневната доза се разделя на два приема. Дозировка до 100 mg, приемана веднъж дневно, след събуждане.

Не се препоръчва да се пие Phenotropil след 15:00. В противен случай се развива нарушение на съня.

Фезам

Едно от най-ефективните лекарства за подобряване на кръвообращението в мозъка е Phezam.

За възрастни лекарството се предписва 1-2 капсули, три пъти / 24 часа. Продължителността на терапевтичния курс е 30-90 дни.

За деца Phezam се предписва само след 5 години. Максимално допустимата доза е 1-2 бр., 1-2 рубли / 24 часа.Продължителността на терапевтичния курс е 45-90 дни.

Понякога Phezam причинява странични ефекти. Безсънието е най-често.

Цитофлавин

Едно от най-ефективните лекарства за подобряване на мозъчния метаболизъм е Цитофлавин. Употребата на това лекарство допринася за:

 1. Реанимация на интелектуалните и умствени способности на мозъка.
 2. Подобряване на мозъчния кръвоток.
 3. Подобряване на коронарния кръвен поток.
 4. Възстановяване на съзнанието.
 5. Стабилизира метаболитната активност на централната нервна система.

Цитофлавин се предписва 2 таблетки, два пъти / 24 часа. Интервалът от време варира от 8 до 10 часа. Най-добре е да се пие Цитофлавин след събуждане и преди лягане. Не се препоръчва да приемате лекарството по-късно от 18:00. Продължителността на терапевтичния курс е 25 дни.

Цитофлавин не се препоръчва за бременност и кърмене.

Cigapan

Една от най-ефективните хранителни добавки е Cigapan. Приема се по време на хранене. Максималната дневна доза за деца на възраст 3-12 години е 200 mg / 24 часа.

За юноши над 12 години Cigapan се предписва в доза от 400 mg / 24 ч. В някои случаи дозата може да бъде увеличена до 800 mg / 24 h..

Възрастните трябва да приемат Cigapan 1 таблетка два пъти / 24 часа.Дневната доза не трябва да надвишава 1600 mg. Продължителността на терапевтичния курс варира от 30 до 60 дни. Можете да пиете Cigapan отново на всеки 60-90 дни..

Цинаризин

Това е блокер на калциеви тубули. Има благоприятен ефект върху мозъчните съдове. Цинаризин се предписва за:

 • виене на свят;
 • шум в органите на слуха;
 • гадене и повръщане.

Цинаризин се приема през устата след хранене. Дозировката при нарушена церебрална циркулация варира от 25 до 50 mg., Три пъти / 24 часа.

Ако пациентът има свръхчувствителност към това лекарство, първо Cinnarizine се разделя на две. Продължителността на терапевтичния курс варира от 14 до 60 дни.

Също така, Cinnarizine се използва като профилактично средство при мигрена. Не се препоръчва за бременност. Цинаризин се предписва с повишено внимание при хора с болестта на Паркинсон.

Цераксон

Когато предписва седативни лекарства, лекарят може да предпише Ceraxon. Това е ноотропно лекарство. Пиенето му се препоръчва при поведенчески и когнитивни нарушения.

Ceraxon се прилага като бавна инжекция. В зависимост от дозировката това се случва в рамките на 3-5 минути. Също така Ceraxon може да се прилага чрез капкова инфузия. Изливат се до 60 капки на минута.

Ceraxon не се препоръчва за лица под 18-годишна възраст. Приема се с повишено внимание по време на бременност. В този случай Ceraxon се предписва само когато ползите от лечението надвишават риска за детето..

Ципралекс

Един от най-мощните антидепресанти е Cipralex. С VSD се назначава с цел спиране на паническите атаки.

Лекарството се приема през устата, независимо от храната. Единична доза зависи от показанията. Средно тя варира от 10 до 20 mg / 24 часа.Максималната дневна доза е 20 mg.

Продължителността на терапевтичния курс е 3-4 месеца. Ако лечението бъде спряно, то постепенно намалява. За да се елиминира синдром на отнемане, това се прави в продължение на 7-14 дни.

Препоръчителната доза за възрастни хора е 5 mg / 24 ч. Максималната дневна доза е 10 mg..

Елтацин

Едно от най-ефективните лекарства, които помагат за нормализиране на метаболизма на миокарда, е Eltacin. Това лекарство се предписва, когато на фона на вегето-съдова дистония се появи болка в сърцето.

Елтацин с VSD е таблетка за резорбция. Средна доза за възрастни - 1 таблетка три пъти / 24 часа.

Еглонил

Когато невроциркулаторната дистония се комбинира с депресивни състояния с различна етиология, лекарят предписва Eglonil на пациента. Този нетипичен невролептик има антипсихотични ефекти. Употребата му помага за подобряване на настроението.

Предписва се като инжекция или таблетка.

Ако на пациента се предписват инжекции Eglonil, тогава максималната дневна доза варира от 400 до 800 mg / 24 ч. Продължителността на терапевтичния ефект е 14 дни..

Ако Eglonil е предписан на таблетки или капсули, тогава дневната доза е 1-3 бр / 24 часа.

Не се препоръчва прием на лекарства след 16:00. Това се дължи на повишените нива на активност.

При тежко безпокойство Eglonil се приема в продължение на 1 месец. Максималната дневна доза е 150 mg.

Елеутерококи

Eleutherococcus има забележителен общоукрепващ ефект. Това лекарство помага:

 1. Премахване на дразнене.
 2. Отърване от преумора.
 3. Подобряване на физическите възможности.
 4. Подобряване на интелектуалните възможности.

Лекарството се прилага през устата. Сухият екстракт се предписва както за възрастни, така и за деца на възраст от 12 години. Максималната доза е 4 таблетки / 24 часа. Продължителността на терапевтичния курс е 1 месец..

Течният екстракт се приема по 15-50 капки, два или три пъти / 24 часа.Продължителността на терапевтичния курс е 25 дни..

Еуфилин

Когато невроциркулаторната дистония е придружена от чувство на липса на въздух, на пациента се предписва Euphyllin. Лекарството се приема през устата. Максималната доза е 150 mg. 1-3 стр. / 24 часа. Трябва да приемате Еуфилин след хранене. Продължителност на терапевтичния курс - 5 дни - 3 месеца.

За деца над 12 години Euphyllin се предписва в размер на 7-10 mg / kg. / 24 ч. Дневната доза е разделена на 5 приема.

Евалар

Evalar е назначен за лица, чиято работа е свързана с изтощително физическо или психическо напрежение.

Лекарството се приема през устата, 10-15 ml. Първо трябва да се разтвори в 100 ml. охладена вряща вода. Максималната доза е два пъти / 24 часа, 15 минути преди хранене. Продължителността на терапевтичния курс е 20-30 дни. Ако е необходимо, той се удължава след 7-14 дни..

янтарна киселина

Янтарна киселина е от голяма полза за човек, който е диагностициран с невроциркулаторна дистония. Максималната доза за възрастен е 0,5-3 таблетки. Продължителност на терапевтичния курс - 1 месец.

Лекарството може да бъде предписано по време на бременност. За период от 12-14 седмици лекарството се приема по 1/4 g / 24 часа, 10-дневен курс.

Във втория триместър лекарството се приема между 24-26 седмици. На 3 - 10-25 дни преди разрешаването на тежестта.

Максимално допустимата доза за целия период на бременността е до 7,5 g.

Неща за запомняне

Вегетоваскуларната криза често се предизвиква от прекомерна концентрация на хормон като адреналин. Когато възникне стресова ситуация, се наблюдава мощното му отделяне в кръвта.

Някои лекарства също влияят на адреналина. Следователно трябва да ги приемате с голямо внимание..

Можете да намалите адреналина си чрез:

 • физическа дейност;
 • правилно хранене;
 • добра почивка.

Също така, адреналинът се намалява от билкови отвари от валериана, градински чай, мента и маточина.

Списък на всички лекарства

Всички лекарства, препоръчани за VSD, са включени в следния списък:

 1. Адаптол.
 2. Актовегин.
 3. Амитриптилин.
 4. Анаприлин.
 5. Андипал.
 6. Аскорутин.
 7. Атаракс.
 8. Атенолол.
 9. Афобазол.
 10. Бетахистин.
 11. Betaserc.
 12. Бисопролол.
 13. Вазобрал.
 14. Валемидин.
 15. Валериан.
 16. Валидол.
 17. Валокордин.
 18. Валосердин.
 19. Westinorm.
 20. Виноксин.
 21. Винпоцетин.
 22. Гинко билоба.
 23. Глицин.
 24. Грандаксин.
 25. Дарсънвал.
 26. Женшен.
 27. Золофт.
 28. Кавинтон.
 29. Капки зеленина.
 30. Клоназепам.
 31. Комбилипен.
 32. Конкор.
 33. Корвалол.
 34. Кортексин.
 35. Луцетам.
 36. Магнезия.
 37. Магнезий.
 38. Мексидол.
 39. Мексиприм.
 40. Мелдоний.
 41. Midocalm.
 42. Милдронат.
 43. Милгама.
 44. Тинктура от божур.
 45. Никотинова киселина.
 46. Новопасит.
 47. Ноопепт.
 48. Ноотропил.
 49. Ношпа.
 50. Панангин.
 51. Пантогам.
 52. Папазол.
 53. Персен.
 54. Пикамилон.
 55. Пирацетам.
 56. Motherwort.
 57. Рибоксин.
 58. Спазмалгон.
 59. Стресам.
 60. Stugeron.
 61. Танакан.
 62. Тенотен.
 63. Тералиген.
 64. Троксевазин.
 65. Фезам.
 66. Феназепам.
 67. Фенибут.
 68. Фенотропил.
 69. Флуоксетин.
 70. Цераксон.
 71. Цинаризин.
 72. Ципралекс.
 73. Цитофлавин.
 74. Цитрамон.
 75. Cigapan.
 76. Евалар.
 77. Еглонил.
 78. Еластин.
 79. Елеутерококи.
 80. Елтацин.
 81. Елцин.
 82. Антоницин.
 83. Еуфилин.
 84. янтарна киселина.

Диетични препоръки

Лекарствената терапия ще бъде по-ефективна, когато се комбинира с диета. С VSD се препоръчва да се откаже от всичко пушено, мазно, пържено, пикантно и консервирано. Акцентът трябва да бъде върху яденето на зеленчуци и плодове.